Nieuws

‘Dit jaar geen Popprijs tijdens ESNS’

Initiatiefnemers Kunstenbond – Ntb en Buma Cultuur hebben besloten dit jaar tijdens ESNS 2021 geen Popprijs uit te reiken. Omdat de Nederlandse muzieksector bijzonder hard getroffen is door de coronamaatregelen, is de toekenning van de Popprijs met alle daarbij behorende feestelijkheden momenteel niet op zijn plaats. Kunstenbond – Ntb en Buma Cultuur willen met dit besluit tevens aandacht vragen voor de nijpende situatie waarin de cultuursector zich momenteel bevindt.

Frank Helmink, directeur van Buma Cultuur: “Het is zeker geen eenvoudige beslissing om te breken met een traditie die haar oorsprong vindt in 1986 toen de Popprijs voor het eerst werd uitgereikt. Deze onderscheiding is sindsdien uitgegroeid tot één van de belangrijkste prijzen in de Nederlandse popcultuur. Maar gezien de situatie waarin de Nederlandse muzieksector nu al vanaf maart vorig jaar probeert het hoofd boven water te houden, past geen feestelijke uitreiking van de Popprijs. Het grote aantal gedwongen ontslagen, componisten en muzikanten die voor een groot deel hun inkomsten zijn kwijtgeraakt, evenementen en festivals die niet door kunnen gaan, organisaties en bedrijven die interen op hun moeizaam opgebouwde reserves en ternauwernood kunnen overleven, vormen niet het juiste decor voor een prijsuitreiking. Wat onze muzieksector nu nodig heeft, is een perspectief, erkenning voor de zorgelijke situatie waarin het nu verkeert en structurele ondersteuning vanuit de overheid. Zodat de Nederlandse muziekcultuur niet alleen beschermd wordt en bewaard blijft, maar ook na de crisis kan blijven floreren.”

Will Maas, sinds 1 december voorzitter van Ntb: “Als grootste vakbond voor professionele muzikanten hebben we ons met andere kunstenaars verenigd in de Creatieve Coalitie en voldoen daarmee aan de wens van de minister: geen lappendeken aan organisaties, maar één gesprekspartner. Een gewillig oor vinden in de politiek blijft echter een lastige opgave maar we blijven opkomen voor de belangen van diegenen waar het in de popmuziek allemaal om draait: de popmuzikant. We krijgen dagelijks te maken met schrijnende verhalen. Musici voor wie nauwelijks of geen perspectief meer is. Tegen die achtergrond is het voor ons duidelijk dat dit niet het juiste momentum is om een Popprijs uit te reiken. Door de Popprijs 2020 niet uit te reiken, willen we een statement maken naar de politiek en benadrukken dat musici gehoord en ondersteund moeten worden.”

Volgens Helmink is het besluit om tijdens ESNS in januari 2021 geen Popprijs uit te reiken dan ook een statement: “Alleen constateren dat onze sector het zwaar voor de kiezen krijgt, is niet voldoende. We moeten een signaal afgeven en actie ondernemen om de Nederlandse muzieksector vitaal te houden. Het niet uitreiken van de Popprijs is zo’n signaal. Teleurstellend voor alle kandidaten die er mogelijk voor in aanmerking zouden komen. En voor de fans die er elk jaar weer naar uitkijken wie er toch met die prijs aan de haal gaat. Maar we doen meer dan alleen maar een signaal afgeven. De geldprijs van €10.000,- die verbonden is aan de Popprijs, blijft niet in kas maar wordt ingezet ter ondersteuning van componisten, tekstschrijvers en uitvoerende muzikanten. Ik ga ervan uit dat we tijdens ESNS 2022 weer een Popprijs uitreiken.”


Terug naar alle nieuwsberichten

Recent nieuws

Italie focusland ESNS 2025

Dolce Vita in Groningen tijdens ESNS 2025

Willem Wilminkprijs 2024

Inschrijving Willem Wilminkprijs 2024 geopend