Nieuws

Waarde Nederlandse muziekexport 2018 bedraagt ruim 216,5 miljoen euro

De waarde van de Nederlandse muziekexport is in 2018 gegroeid naar ruim 216,5 miljoen euro, in absolute getallen ruim 15 miljoen meer dan in 2017. De stijging van 7,53 % is de grootste die er sinds 2014 is genoteerd. Bij het allereerste onderzoek in 2004 werd nog een waarde van 31,6 miljoen gerealiseerd. Deze waarden zijn de opbrengsten uit live-optredens en de exploitatie van het auteursrecht van de Nederlandse muziek in het buitenland, na aftrek van kosten, maar inclusief salarissen, winst en belasting. Het jaarlijkse onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Perfect & More in opdracht van Buma Cultuur.

In totaal zijn 1319 artiesten onderzocht, daarvan waren 963 Nederlandse acts in 2018 op enige of grotere wijze actief buiten Nederland. In totaal waren Nederlandse artiesten, DJ’s in 82 landen over de wereld actief. De voortdurende groei en ontwikkeling van EDM, Electronic Dance Music, in Noord-Amerika (VS en Canada) is sinds 2009 een belangrijke factor. De groei in Noord-Amerika neemt wat optredens betreft sinds 2015 af in aantal. Andere markten zoals het Verre Oosten zijn groeiende, met vooral China, en in iets mindere mate Japan, Indonesië, Singapore, Zuid-Korea, Thailand. De Top 5 van landen met de meeste optredens (op basis van de 50 meest optredende Nederlandse artiesten) is VS, Duitsland, China, Groot-Brittannië en Spanje.

Ruim 73,4% van de 216,5 miljoen komt voor rekening van de dancemuziek (optredens, opnamen), nl. bijna € 159 miljoen. In 2008 was het aandeel dancemuziek (optredens, opnamen) nog 35,4% en een geschatte waarde van € 17,8 miljoen. Het totaalbedrag van 216,5 miljoen wordt gevormd door 29,5 miljoen aan rechten, 13,1 miljoen aan opnamen, terwijl het grootste deel voor rekening van de optredens in het buitenland komt: bijna 174 miljoen.

Afrojack koploper
In 2018 werden bijna 15.000 optredens in het buitenland verzorgd door de 1319 artiesten. De eerste 21 plekken worden, qua aantallen optredens, ingenomen door DJ’s. Zij zijn actief over de gehele wereld. Afrojack bezet met 135 optredens over de grens de eerste plaats, gevolgd door Tiësto met 126 shows in het buitenland, terwijl de derde plaats wordt bezet door Don Diablo met 118. Vengaboys is terug te vinden op plek 22 met 82 optredens. Jebroer doet het goed met 79 optredens en behaalt daarmee de 24e plaats. André Rieu is nog net in de top 30 terug te vinden met 76 optredens en is de eerste vertegenwoordiger in het genre populair-klassiek. Binnen het pop-rock-metal segment waren er veel optredens te melden voor o.a. My Baby, Altin Gün, Jaya The Cat, DeWolff, Birth of Joy, Dawn Brothers, Within Temptation.

Directeur Frank Helmink van Buma Cultuur: “Vorig jaar leek het er even op dat de lichten op oranje sprongen, maar dan is het mooi om te zien dat er nu weer een groei van ruim 7,5 % is gerealiseerd. Je ziet dat de Nederlandse artiesten zich snel aanpassen aan de veranderingen op de markt. In Noord-Amerika neemt het aantal optredens af, maar vooral de DJ’s treden dan weer veel op in het Verre Oosten. Dat is een groeimarkt, waar de Nederlanders zich ook nadrukkelijk manifesteren.”

Rapport exportwaarde populaire muziek 2018


Terug naar alle nieuwsberichten

Recent nieuws

Oeuvre Prijs Tonny Eyk

Oeuvre Award Music in Media voor Tonny Eyk

Muzikantendag 2024 header

Laat je ontdekken tijdens Muzikantendag 2024