Buma Cultuur zet zich in voor muziek uit Nederland.

Buma Cultuur ondersteunt en promoot het Nederlands muziekauteursrecht in zowel Nederland als in de belangrijkste exportmarkten voor de Nederlandse (niet per se Nederlandstalige) muziek. Het doel is het aandeel op de Nederlandse markt en buitenlandse markten te vergroten.

Buma Cultuur is opgericht door de Nederlandse auteursrechtenorganisatie BumaStemra.

BumaStemra is de auteursrechtenorganisatie van muziekauteurs in Nederland en vertegenwoordigt de belangen van haar leden wereldwijd. Naast het innen en uitkeren van rechtengelden voor muziekauteurs stimuleert en ondersteunt BumaStemra de ontwikkeling van nieuw talent.