Image Image Image Image Image
Scroll to Top

Naar boven

Juni 2018

29

juni
2018

Presentatie JWC Coalitie tijdens inJazz

De nieuwe Jazz, World & Contemporary Coalitie heeft zich vandaag gepresenteerd in Rotterdam. Showcase- en netwerkevenement inJazz, een initiatief van Buma Cultuur, bood hiervoor een podium. Naar aanleiding van het muziekadvies van de Raad voor Cultuur in 2017 kwam de denktank samen voor enkele intensieve Bimhuis-sessies. Het plan ‘De ketengedachte’ is het eerste resultaat.

De JWC Coalitie
Naar aanleiding van het muziekadvies van de Raad voor Cultuur uit 2017 kwam een denktank intensief samen. Dit om mee te denken om het huidige rijke muziekklimaat duurzaam te maken. De denktank bestaat uit gemêleerde groep professionals met een jazz-, world- en contemporary achtergrond. ‘De nieuwe Jazz, World & Contemporary Coalitie’ kwam tot een aantal gedachtegangen. Ikaros van Duppen (general manager inJazz): “Bij een integraal beleid hoort aandacht voor de gehele keten: van maker tot publiek. We zien de huidige versnipperde financiering en organisatie van de verschillende schakels binnen de keten als belemmering. Denk qua schakels aan componisten, uitvoerenden en podia. Met beleidsmakers en het veld willen we onderzoeken hoe we kunnen komen tot nieuwe effectievere vormen van ondersteuning en samenwerking.”

Presentatie Ketengedachte tijdens inJazz
“Geen muziek zonder componisten, geen podia zonder musici, geen concerten zonder publiek. En nog een open deur: de keten is zo sterk als de zwakste schakel.” Op vrijdag 29 juni tijdens showcase- en netwerkevenement inJazz werd het basisidee aan de sector gepresenteerd door coalitielid Oscar van der Pluijm (directeur Grounds). De Coalitie adviseert om de gehele keten te ondersteunen en niet de schakels apart. Dit zorgt voor een kostenreductie. Vanuit een integrale visie worden de manieren van financiering afgestemd. Ook adviseert de Coalitie om te stoppen met externe kwaliteitsbepaling voor minder bureaucratie en overheadkosten. Dit is al geborgd in de keten van maker tot publiek. In de presentatie kwam verder zakelijk succes aan bod. “Straf dit niet af. Zorg wel voor een borging van het autonoom kunstenaarschap. En: bewaak de balans tussen vraag en aanbod.”
Download het paper van de Coalitie.