Nieuws

Nieuwe Muziek Maken

Het Ministerie van OCW heeft, als onderdeel van de aanvullende middelen voor de culturele sector, in totaal opnieuw € 10 miljoen vrijgemaakt voor het ‘Steunfonds Rechtensector’. Eerder is bekend geworden dat € 2.337.500 beschikbaar komt voor het Investeringsfonds Muziek, Deel 2. Een aanvraag indienen bij dit Investeringsfonds Muziek Deel 2 kan vanaf maandag 26 juli 2021 – 12.00 uur.

Nieuwemuziekmaken.nl
Daarnaast komt € 1.272.600 beschikbaar via de regeling Nieuwemuziekmaken.nl. Buma Cultuur wendt deze bijdrage aan om professionals in de muziekindustrie te ondersteunen bij het ontwikkelen van (nieuwe) werken en nieuwe exploitatie van bestaande werken door middel van compositieopdrachten in specifieke genres, te weten: hedendaags, jazz, kleinkunst, hollands, (multi)mediamuziek en muziekeducatie via Buma Music Academy. Daarnaast bestaat er een zevende traject – in nauwe samenwerking met Sena – gericht op het mogelijk maken van liveoptredens, zodat nieuw werk dat tijdens de afgelopen maanden mede dankzij steun vanuit het Ministerie van OCW tot stand is gekomen, live uitgevoerd kan worden voor publiek.

Aanvragen en het proces
Voor alle trajecten geldt dat er maar een beperkt aantal compositieopdrachten vergeven kunnen worden. Het moment waarop je een werkbijdrage voor een compositieopdracht kan aanvragen bij een van de zes trajecten binnen Nieuwemuziekmaken.nl varieert. Check hiervoor de zes verschillende trajecten zoals beschreven op de site nieuwemuziekmaken.nl en bezoek de daarbij betrokken websites voor aanvullende informatie. Om de aanvraag succesvol af te kunnen ronden, dient de aanvrager akkoord te gaan met alle aan de aanvraag verbonden Algemene Voorwaarden en een ingevulde en ondertekende de-minimis verklaring aan te leveren. De aan de compositieopdracht verbonden werkbijdragen worden eveneens voor het einde van dit jaar (2021) uitgekeerd aan de geselecteerde componisten/tekstschrijvers. Overigens schrijven de voorwaarden van het Ministerie van OCW voor dat ook componisten die niet bij Buma/Stemra zijn aangesloten een aanvraag kunnen indienen.

Verslaglegging
De verstrekking van de subsidie vindt plaats onder voorwaarden die op basis van criteria van het Ministerie van OCW zijn vastgesteld. Om te beginnen gaat het om een voorlopige beschikking. De beschikking wordt pas vastgesteld nadat het Ministerie van OCW de afsluitende financiële rapportage, die door een onafhankelijk accountant wordt gecontroleerd, goedkeurt. Naar verwachting is dat het eerste kwartaal van 2023.

Componisten/tekstschrijvers die een compositieopdracht en de daarbij behorende werkbijdrage ontvangen, verplichten zich tot een financiële en inhoudelijke rapportage. Deze dient uiterlijk 1 oktober 2022 digitaal aangeleverd te zijn. Zowel de inhoudelijke als de financiële rapportage wordt gecontroleerd waarna ook nog een accountantscontrole volgt.

Vragen
De site nieuwemuziekmaken.nl geeft antwoord de meest gestelde vragen. Voor aanvullende vragen of informatie kun je een mail sturen naar nieuwemuziekmaken@bumacultuur.nl.


Terug naar alle nieuwsberichten

Recent nieuws

Buma Music in Media Awards 2024 header

Dit zijn de winnaars van Music in Media Awards 2024

Herman van Veen Buma Kindermuziekprijs 2024

Herman van Veen wint Buma Kindermuziekprijs 2024